Προστασία πετρελαιοκινητήρα με χρονοδιακόπτη

N1000 

 

Περιγραφή

Συσκευή που προστατέυει την πετρελαιομηχανή από τα κάτωθι:

1. Υψηλή θερμοκρασία στο ψυγείο της μηχανής.

2. Χαμηλή πίεση λαδιού της μηχανής.

3. Ελλειψη νερού ή πιέσεως νερού στον σωλήνα της εξαγωγής της κεντρόφυγκας

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Με τον χρονοδιακόπτη επιλέγουμε τον χρόνο λειτουργίας της μηχανής μετά από αυτόν σβήνει αυτόματα η μηχανή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Θέτουμε σε λειτουργία πρώτα την μηχανή και κατόπιν την συσκευή ώστε να ανεβάσει πίεση λαδιού και νερό στην κεντρόφυγκα.

Οταν υπάρξει εντολή σε μια από τις τρεις εισόδους της μονάδας ελέγχου ανάβει η ανάλογη ένδειξη και οπλίζει η ηλεκτροβάνα που έχουμε συνδέσει πριν την αντλία πετρελαίου και παραμένει οπλισμένη για 2 λεπτά και σβήνει η μηχανή,

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

΄Ολες οι ενδείξεις βλαβών έχουν μνήμες και μας απεικονίζουν όταν βρούμε σβηστή την μηχανή την αιτία που το προκάλεσε. Οι μνήμες σβήνουν μόνο με τον διακόπτη λειτουργίας ON-OFF. Ασφάλεια ισχύος 5Α και ρελέ επαφής 10Α. μετά τα 2 λεπτά απελευθερώνεται πάλι η ροή του πετρελαίου και λόγω της υποπίεσης της αντλίας δεν χρειάζεται εξαέρωση , δεν έχουμε συνέχεια οπλισμένη την ηλεκτροβάνα για να μην έχουμε κατανάλωση της μπαταρίας.